Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hirsch Ballin wil actieve rol bestuursrechter bevorderen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hirsch Ballin wil actieve rol bestuursrechter bevorderen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Hirsch Ballin wil actieve rol bestuursrechter bevorderen
 
Hirsch Ballin wil actieve rol bestuursrechter bevorderen
dinsdag, 1 juni 2010

Justitie - Minister Hirsch Ballin bereidt een wetsvoorstel voor dat een actievere rol voor de bestuursrechter beoogt. Dit blijkt uit een brief die de minister vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en waarin maatregelen staan om bestuursrechtelijke procedures te versnellen.

Bestuursrechters handelen geschillen af tussen burgers en overheden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om bezwaarprocedures van burgers tegen vergunningen die door overheden zijn verstrekt. Als bestuursrechters vroeg in zo’n procedure met betrokken partijen de stand van zaken doorspreken, vinden zij vaker een definitieve oplossing voor het geschil.

Dit komt naar voren uit proefprojecten bij enkele rechtbanken. De inzet was hierbij om binnen drie maanden contact te hebben met de indiener van het beroepschrift. Een regiezitting is daar geschikt voor, maar daar maken bestuursrechters weinig gebruik van. Daarom wil minister Hirsch Ballin die werkwijze een meer verplichtend karakter geven.

In de huidige aanpak van de bestuursrechter wordt niet of nauwelijks vooronderzoek gedaan. Nadeel daarvan is dat als op zitting blijkt dat er gaten zitten, in bijvoorbeeld de bewijsvoering door de overheid, de rechter niets anders kan doen dan de zaak aanhouden voor nader onderzoek of het besluit vernietigen. Gevolg is dat er meer tijd nodig is om de zaak af te wikkelen.

Met vroegtijdige regiezittingen kan de rechter de afwikkeling van veel bestuursrechtelijke zaken versnellen. Op een regiezitting kunnen rechters de geschilpunten inventariseren, zodat duidelijk wordt hoe groot het juridische probleem is, en hoe de bewijslast moet worden verdeeld. Partijen weten dan waar ze aan toe zijn en wat op tafel moet komen om de rechter in staat te stellen de kwestie snel en definitief op te lossen.

Het wetsvoorstel geeft bestuursrechters ook meer ruimte voor belangenafweging. De rechter krijgt meer mogelijkheden om geschillen te beëindigen door het treffen van een voorziening. Als bijvoorbeeld de aanleg van een weg slechts een kleine groep omwonenden treft, kan de bestuursrechter het publieke belang zwaarder laten wegen dan het private belang van de omwonenden, ondanks onvolkomenheden in het overheidsbesluit. Ter compensatie kan de rechter de overheid dan opdracht geven om geluidswerende maatregelen te treffen, of om een schadevergoeding toe te kennen.

Tot slot wil de minister de mogelijkheden tot proceskostenveroordeling verruimen. Een boete moet voorkomen dat burgers al te gemakkelijk beroep instellen of voortzetten zonder een gedegen afweging te maken. Op dit moment kan een veroordeling in de kosten alleen als iemand duidelijk misbruik heeft gemaakt van het procesrecht.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden