Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrouw veroordeeld wegens moord door verwonding geslachtsorgaan man

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrouw veroordeeld wegens moord door verwonding geslachtsorgaan man

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Vrouw veroordeeld wegens moord door verwonding geslachtsorgaan man
 
Vrouw veroordeeld wegens moord door verwonding geslachtsorgaan man
woensdag, 23 juni 2010
Rechtbank Dordrecht heeft op 22 juni 2010 uitspraak gedaan in een opmerkelijke strafzaak. Verdachte heeft haar partner opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven beroofd en zich daarmee schuldig gemaakt aan moord. Eerst moest nog worden uitgesloten dat de man de verwondingen aan zijn geslachtsdelen zelf had veroorzaakt. Het onderzoek wees uit, samengevat: zijn handen waren schoon, haar ringen zaten onder zijn bloed.

Zij heeft het slachtoffer eerst op beestachtige wijze aan zijn geslachtsorganen verwond waarna zij fors geweld heeft uitgeoefend op de hals van het slachtoffer. Als gevolg hiervan is het slachtoffer overleden. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twaalf jaren.

Uit het oordeel van de rechters, waarbij wordt opgemerkt dat de officier van justitie 8 jaar celstraf vorderde:

 'Verdachte heeft haar partner opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven beroofd en zich daarmee schuldig gemaakt aan moord. Moord wordt in ons strafrechtstelsel beschouwd als een van de ernstigste misdrijven. Het spreekt voor zich dat dit misdrijf een enorme schok teweeg heeft gebracht bij de nabestaanden en het moet voor hen bijzonder moeilijk zijn dit zware verlies te dragen. Ook de omstandigheden waaronder dit misdrijf is gepleegd moeten voor de nabestaanden welhaast een ondraaglijke en traumatische ervaring betekenen. Verdachte heeft het slachtoffer eerst op beestachtige wijze aan zijn geslachtsorganen verwond waarna zij fors geweld heeft uitgeoefend op de hals van het slachtoffer. Als gevolg hiervan is het slachtoffer overleden.

Ook voor de samenleving is dit een schokkend en zeer ernstig feit.

Wat betreft de persoon van verdachte heeft de rechtbank acht geslagen op het uittreksel uit de Justitiėle Documentatie. Hieruit blijkt dat verdachte nooit eerder met justitie in aanraking is gekomen.

Moord is een zo ernstig strafbaar feit dat als straf alleen een langdurige gevangenisstraf in aanmerking komt.

De eis van de officier van justitie zou als uitgangspunt gehanteerd kunnen worden, ware het niet dat in het algemeen voor moord een gevangenisstraf wordt opgelegd van twaalf tot vijftien jaren. Een en ander is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van iedere zaak.

In de omstandigheden van deze zaak ziet de rechtbank geen enkele aanleiding af te wijken van de ondergrens van twaalf jaren en zij zal deze straf dan ook als uitgangspunt voor de uiteindelijk op te leggen straf hanteren. Zoals hiervoor is overwogen wordt verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd. Van overige strafverminderende omstandigheden is de rechtbank niet gebleken.

Echter neemt de rechtbank de beestachtige wijze waarop verdachte haar partner heeft verwond en heeft laten bloeden als een strafverzwarende omstandigheid in aanmerking. Bovendien heeft verdachte ter zitting op geen enkele wijze berouw of spijt getoond en ook deze omstandigheid zal de rechtbank laten meewegen bij het bepalen van de strafmaat.

Wanneer de strafverminderende en strafverzwarende omstandigheden tegen elkaar worden afgezet resteert een gevangenisstraf van twaalf jaren en de rechtbank zal deze straf dan ook opleggen. De rechtbank geeft daarmee ook aan dat zij van oordeel is dat de door de officier van justitie gevorderde straf geen recht doet aan het door verdachte gepleegde feit.'

LJ Nummer BM8612

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 15 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden