Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris moet niet allťťn de wilsbekwaamheid van een testateur vaststellen
 
Notaris moet niet allťťn de wilsbekwaamheid van een testateur vaststellen
woensdag, 21 juli 2010

'Het had op de weg van de notaris gelegen om....' haar gezonde verstand te gebruiken of bij gebrek daaraan het Stappenplan

Uit de beslissing van de Kamer van Toezicht Den Haag d.d. 14 juli 2010 volgt het volgende. Klagers verwijten de notaris - zakelijk weergegeven - dat deze onzorgvuldig heeft gehandeld bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid van erflater ten tijde van het opstellen van diens testament. Zij voeren daartoe aan dat erflater indertijd op ten minste vier indicatoren scoorde van het ďStappenplan beoordeling wilsbekwaamheid ten behoeve van notariŽle dienstverleningĒ van de Koninklijke NotariŽle Beroeps≠organisatie [KNB], hetgeen aanleiding voor de notaris had moeten zijn voor een nadere beoordeling van de wilsbekwaamheid van erflater, zeker gezien de wisselende presentatie van een dementieel klachtenbeeld als dat bij erflater.

Essentie oordeel: op de notaris rust naast het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een testateur ook de plicht, voortvloeiend uit het ambt, om ervoor te zorgen dat de testateur in ieder geval tegenover de notaris in vrijheid zijn wil kan vormen en uiten. Door [testamentair begunstigde] toe te laten bij de gehele voorbespreking van het testament, heeft de notaris zich niet naar behoren van haar zorgplicht jegens erflater gekweten.

Overwegingen van de Kamer, mrs. P.A. Koppen, voorzitter, R. van der GaliŽn, G.P. van Ham, J.Z. Moree en J. Smal:

 '5. Op de notaris rust naast het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een testateur echter ook de plicht, voortvloeiend uit haar ambt, om ervoor te zorgen dat de testateur in ieder geval tegenover de notaris in vrijheid zijn wil kan vormen en uiten.

De notaris heeft niet weersproken dat zij het Stappenplan niet heeft gevolgd tijdens de voorbespreking in januari 2007. De Kamer is van oordeel dat het zorgvuldiger zou zijn geweest, als de notaris bij het toetsen van de wilsbekwaamheid van erflater wel het Stappenplan had gevolgd, gezien de in het Stappenplan als indicatoren genoemde hoge leeftijd van erflater en ongebruikelijke inhoud van het testament.

Het Stappenplan is als leidraad in mei 2006 door de KNB gepubliceerd en biedt een toetsingskader aan notarissen die zich in voorkomende gevallen een oordeel moeten vormen over de wilsbekwaamheid van een cliŽnt. De bedoeling van dit Stappenplan is de notaris te helpen om zijn/haar functie van notaris goed uit te oefenen en het kan cliŽnten helpen zich ervan te overtuigen dat de notaris zijn/haar werk goed heeft gedaan.

6. In genoemd Stappenplan wordt aangeraden om een bespreking met de betrokken cliŽnt ďonder vier ogenĒ te houden, zodat eventuele beÔnvloeding door derden kan worden beperkt. Voor een bespreking buiten aanwezigheid van [testamentair begunstigde] bestond te meer aanleiding, aangezien [testamentair begunstigde]- niet zijnde familielid -in het nieuwe testament begunstigd werd door haar benoeming tot erfgenaam, zulks in afwijking van de herroepen testamenten.

Door [testamentair begunstigde] toe te laten bij de gehele voorbespreking van het testament, heeft de notaris zich naar het oordeel van de Kamer niet naar behoren van haar zorgplicht jegens erflater gekweten. Daaraan doet niet af dat erflater zelf om de aanwezigheid van [testamentair begunstigde] had gevraagd en dat het volgens de notaris niet uitmaakte of [testamentair begunstigde] wel of niet in de wachtkamer was blijven zitten, omdat erflater ďtoch weer met die persoon naar huisĒ moest.

Het was immers de plicht van de notaris om de mogelijkheid van onbehoorlijke beÔnvloeding te verkleinen, ook al kon zij deze niet geheel uitsluiten. Het had daarom op de weg van de notaris gelegen om- vanuit haar notariŽle verantwoordelijkheid om het belang van erflater als testateur te bewaken -zelf de regie te voeren.

De notaris had voorafgaand aan het moment van passeren van het testament voor een gesprek onder vier ogen, dus zonder aanwezigheid van [testamentair begunstigde], zo nodig een tweede voorbespreking moeten inlassen. Het feit dat de notaris erflater voldoende wilsbekwaam achtte, sloot immers niet uit dat hij aan onbehoorlijke beÔnvloeding bloot stond.'

Klacht deels gegrond verklaard: waarschuwing notaris.

YC0486 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 10-07

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 22 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiŽn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden