Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow 'Communiceren in plaats van populariseren’
 
'Communiceren in plaats van populariseren’
woensdag, 1 december 2010

Rb Zutphen – De rechtspraak moet niet populariseren maar tijdig en volledig communiceren. Dat is volgens waarnemend president De Groot van de rechtbank Zutphen een goed begin om de rechtspraak en de burger dichterbij elkaar te brengen.

Dat stelt mr. J.B. de Groot in zijn toespraak tijdens de installatiebijeenkomst van vrijdag 3 december waarbij de rechtbank zes nieuwe rechters verwelkomt.

Niet leuker, wel duidelijk
“Om dichterbij de burger te komen moeten we niet aanschuiven bij tal van programma’s zoals Pauw en Witteman, de Wereld draait door of RTL Boulevard. We moeten niet leuker gevonden worden of gezelliger. Het is een kwestie van op tijd en duidelijk communiceren wat we beslissen en waarom. Als rechtzoekende en geïnteresseerde burger wil je zo snel mogelijk weten; ‘wat’ is het en ‘waarom’ is het zo. Daar kun je het vervolgens mee eens of oneens zijn. Als het maar duidelijk is.” De gehele toespraak wordt na de installatiezitting gepubliceerd.

Installatie rechters
Op vrijdag 3 december worden in een buitengewone terechtzitting in de Burgerzaal te Zutphen mw. mr. A.L.M. Steinebach – de Wit, mw. mr. E. Boerwinkel, mw. mr. L.J. Bosch, dhr mr. M.J. Ouweneel, mw.mr. M.J. Vos en mw. mr. D.S. de Vries als rechter geïnstalleerd bij de rechtbank Zutphen.

De waarnemend president van de rechtbank, de heer mr. J.B. de Groot, de waarnemend Hoofdofficier van Justitie van het OM Zutphen, mevrouw mr. J. Dolfing en de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zutphen, de heer mr. A.P.J.M. de Bruyn, spreken de geïnstalleerden toe.

Naast de publiekelijke introductie van de zes rechters is dit ook de eerste installatiezitting voor, mr. J.B. de Groot. Hij neemt, tot de rechtbank Zutphen is opgegaan in de rechtbank Oost-Nederland, het presidentschap waar van de op 1 juli 2010 gestopte mr. G. Vrieze.

Rechters
Mevrouw Steinebach – de Wit begon haar carrière bij de Raad van State. Na een zesjarige uitstap bij de rechtbank Haarlem keerde zij weer terug bij de Raad van State. In 2008 startte zij bij de rechtbank Zutphen de opleiding tot rechter, die zij succesvol afrondde.

Mevrouw De Vries haalde in 2002 haar bul aan de Universiteit van Groningen. In 2003 startte ze bij de rechtbank Zutphen haar Raio-opleiding, de zes jaar durende opleiding tot rechter. In 2009 sloot ze deze met goed gevolg af en sindsdien is ze werkzaam als rechter bij de rechtbank Zutphen.

In 2002 studeerde mevrouw Bosch cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna doceerde ze strafrecht aan de Radboud Universiteit. In 2009 behaalde zij haar opleiding tot rechter.

Mevrouw Vos ging na haar loopbaan als advocate de uitgeverswereld in. Ze werd vakredacteur en uitgever van tal van juridische vakbladen. Daarnaast was ze rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam. In 2009 startte ze, tegelijkertijd met de heer Ouweneel, bij de rechtbank Zutphen haar opleiding tot rechter die zij beiden in de zomer van 2010 met goed gevolg afsloten.

De heer Ouweneel startte zijn carrière bij als gerechtssecretaris bij de rechtbank Utrecht waarna hij enkele jaren advocaat was. Hij ging weer terug naar de rechtbank Utrecht en stapte in 2004 over naar het gerechtshof in Arnhem, waarna hij naar de rechtbank Zutphen ging voor zijn opleiding tot rechter.

Ook mevrouw Boerwinkel startte haar opleiding tot rechter in 2009, die ze eveneens in 2010 afsloot. Ze studeerde in 2000 af aan de universiteit van Maastricht en werkte als advocaat(-stagiair) bij een advocatenkantoor in Zutphen en Amsterdam.

Installatie
Een rechter wordt bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Een rechter legt voorafgaand aan de datum van indiensttreding de eed of belofte af. Tijdens de installatiezitting, een buitengewone openbare terechtzitting die vroeger verplicht was, maakt de rechtbank het aantreden van nieuwe rechters en officieren openbaar. Hoewel nu niet meer verplicht vanuit de wet, wil de rechtbank Zutphen deze traditie van het voorstellen van nieuwe rechters wel in ere houden.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden