Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Filmpje ‘Dag zonder rechtsstaat' moet vertrouwen in rechtspraak opvijzelen
 
Filmpje ‘Dag zonder rechtsstaat' moet vertrouwen in rechtspraak opvijzelen
vrijdag, 17 december 2010

Rdvr Den Haag - De Rechtspraak kan haar voordeel doen met veel ideeën van de Nationale Denktank. Dat zegt Takvor Avedissian, sectorvoorzitter strafrecht van de rechtbank Haarlem en namens de Raad voor de rechtspraak aanwezig bij de presentatie van het rapport van de Denktank.

Eergisteren vond in het Vredespaleis in Den Haag de eindpresentatie plaats van De Nationale Denktank 2010. De Denktank presenteerde daar het rapport ‘Zelf Vertrouwen’ met concrete adviezen voor publieke organisaties om beter om te gaan met verwachtingen en percepties van burgers.

Ook de Rechtspraak was in opdracht van de Raad voor de rechtspraak onderwerp van onderzoek. De Nationale Denktank 2010 concludeert dat de Rechtspraak de beeldvorming minder moet overlaten aan de media en meer aansluiting moet zoeken met de samenleving en doet daarvoor diverse aanbevelingen.

De Rechtspraak kan inderdaad haar voordeel doen met veel ideeën van de Denktank, vindt Takvor Avedissian, sectorvoorzitter strafrecht van de rechtbank Haarlem. Avedissian, die eergisteren namens de Raad voor de rechtspraak deelnam aan de paneldiscussie, vindt het onderzoek een prima initiatief. "Het onderzoek is grondig uitgevoerd en heeft geresulteerd in een kritische analyse. Met een aantal aanbevelingen kunnen wij goed uit de voeten."

Feedback
Avedissian is vooral enthousiast over het idee om met een kort filmpje te laten zien hoe 'een dag zonder rechtsstaat' eruit ziet. "In onze TV- en internetmaatschappij is dat een goede manier om het belang van de rechtspraak voor de samenleving over het voetlicht te brengen."

De suggestie van de Denktank dat rechters elkaar te weinig feedback geven, wijst Avedissian echter van de hand. "Met rechters worden bijvoorbeeld functioneringsgesprekken gehouden, in rechters- en jurisprudentie-overleggen wordt jurisprudentie kritisch besproken, er vindt overleg met het gerechtshof plaats over jurisprudentie die verwondering wekt en er is periodiek sprake van intervisie bij rechters op zitting.

Dit jaar heeft een Visitatiecommissie ook nog eens gekeken naar de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Het is een eyeopener dat wij dat verhaal kennelijk niet goed genoeg vertellen. Daaraan moeten we dus werken."

Inspirerende rechters of officieren van justitie, juridische docenten en rechtenstudenten een paar keer per jaar voor de klas te zetten, was een andere suggestie van de Denktank om de kennis over de rechtsstaat en rechtspraak te vergroten.

Onder het motto CrimeCollege vertellen zij op basisscholen en scholen in het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs aansprekende verhalen over strafrecht en criminaliteit. "Ook dat doen sommige rechters eigenlijk al langer. Ook houden we periodiek Open Dagen of nodigen we burgers uit voor een ronde-tafelgesprek. Denk aan Meet the Judge van 24 november jongstleden. Dat soort initiatieven mogen we meer uitdragen en  intensiveren."

De kennis over de rechtspraak via het onderwijs kan volgens de Denktank worden verbeterd door korte filmpjes te gebruiken waarin rechters aan de hand van een casus de rechtspraak uitleggen. Om juridische taal begrijpelijker te maken voor burgers zou de rechtspraak juridische begrippen kunnen uitleggen aan de hand van (strip)tekeningen of videoanimaties.

Uitwisseling
Ook stelt de Denktank voor Blogspraak te introduceren op rechtspraak.nl. Avedissian: "Dat is iets waar we eerst goed over moeten nadenken. Er zitten namelijk ook haken en ogen aan. Binnen de Rechtspraak zelf hebben wij al wel met Blogspraak kunnen werken en 'oefenen' in het kader van de totstandkoming van de Toekomstverkenning Rechtspraak 2020. Dat instrument blijkt aardig te werken."

De rechterlijke organisatie heeft een sterke band met de samenleving en de cultuur kenmerkt zich door openheid, vindt de Denktank. Toch staan de interne organisatie en de cultuur veranderingen in de weg. De rechterlijke organisatie is te weinig eenheid. Het is 'ik, rechter' in plaats van 'wij, Rechtspraak'. Daardoor verschillen de meningen over de noodzakelijke veranderingen en blijven goede initiatieven nogal eens beperkt tot één gerecht. Het zou daarom goed zijn als rechters vaker bij elkaar over de vloer komen en goede dingen van elkaar overnemen. De nieuwe gerechtelijke kaart zou een goede aanleiding kunnen zijn om rechters te laten rouleren.

Avedissian ziet daar kansen. "Voor een deel is al sprake van uitwisseling van rechters doordat rechters rouleren naar andere sectoren binnen de rechtbank, horizontaal overstappen naar een andere rechtbank of soms een verticale overstap maken naar een hof. Dan komt men vanzelf andere werkwijzen en nieuwe ideeën tegen. Voor kortere perioden rouleren tussen gerechten ontstaat nu door de herziening van de gerechtelijke kaart en dat kan geïntensiveerd worden.

In het blad TREMA zijn verder recentelijk allerlei innovatieve projecten besproken die voor een belangrijk deel de verbinding met de samenleving betreffen. De Raad voor de rechtspraak werkt daarnaast aan een Corporate Communication Strategie, waarbij de rol van de rechter en de betekenis van de rechtspraak in de samenleving centraal staan. Rechters hebben duidelijk hart voor de rechtspraak en vinden de uitstraling van hun ambt in de samenleving van groot belang."

Onderzoek
De Nationale Denktank 2010 bestaat uit tweeëntwintig 'ambitieuze, jonge talenten' met een afgeronde of vrijwel afgeronde universitaire opleiding. Vier van hen hebben de verwachtingen van de burger, het beeld van de rechtspraak en de feitelijke prestaties onder de loep genomen.

Daarvoor hebben zij een enquête gehouden onder rechters en andere medewerkers van de gerechten en hebben zijgesproken met diverse personen die werkzaam zijn in de rechtspraak. In het eindrapport komt de Denktank met verschillende praktische oplossingen om de verwachtingen te temperen, de kennis te verhogen en ‘interactie tussen burgers en rechtspraak via de media’ te verbeteren.

Link: Nationale Denktank

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden