Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Filmpje ‘Dag zonder rechtsstaat' moet vertrouwen in rechtspraak opvijzelen
 
Filmpje ‘Dag zonder rechtsstaat' moet vertrouwen in rechtspraak opvijzelen
vrijdag, 17 december 2010

Rdvr Den Haag - De Rechtspraak kan haar voordeel doen met veel ideeën van de Nationale Denktank. Dat zegt Takvor Avedissian, sectorvoorzitter strafrecht van de rechtbank Haarlem en namens de Raad voor de rechtspraak aanwezig bij de presentatie van het rapport van de Denktank.

Eergisteren vond in het Vredespaleis in Den Haag de eindpresentatie plaats van De Nationale Denktank 2010. De Denktank presenteerde daar het rapport ‘Zelf Vertrouwen’ met concrete adviezen voor publieke organisaties om beter om te gaan met verwachtingen en percepties van burgers.

Ook de Rechtspraak was in opdracht van de Raad voor de rechtspraak onderwerp van onderzoek. De Nationale Denktank 2010 concludeert dat de Rechtspraak de beeldvorming minder moet overlaten aan de media en meer aansluiting moet zoeken met de samenleving en doet daarvoor diverse aanbevelingen.

De Rechtspraak kan inderdaad haar voordeel doen met veel ideeën van de Denktank, vindt Takvor Avedissian, sectorvoorzitter strafrecht van de rechtbank Haarlem. Avedissian, die eergisteren namens de Raad voor de rechtspraak deelnam aan de paneldiscussie, vindt het onderzoek een prima initiatief. "Het onderzoek is grondig uitgevoerd en heeft geresulteerd in een kritische analyse. Met een aantal aanbevelingen kunnen wij goed uit de voeten."

Feedback
Avedissian is vooral enthousiast over het idee om met een kort filmpje te laten zien hoe 'een dag zonder rechtsstaat' eruit ziet. "In onze TV- en internetmaatschappij is dat een goede manier om het belang van de rechtspraak voor de samenleving over het voetlicht te brengen."

De suggestie van de Denktank dat rechters elkaar te weinig feedback geven, wijst Avedissian echter van de hand. "Met rechters worden bijvoorbeeld functioneringsgesprekken gehouden, in rechters- en jurisprudentie-overleggen wordt jurisprudentie kritisch besproken, er vindt overleg met het gerechtshof plaats over jurisprudentie die verwondering wekt en er is periodiek sprake van intervisie bij rechters op zitting.

Dit jaar heeft een Visitatiecommissie ook nog eens gekeken naar de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Het is een eyeopener dat wij dat verhaal kennelijk niet goed genoeg vertellen. Daaraan moeten we dus werken."

Inspirerende rechters of officieren van justitie, juridische docenten en rechtenstudenten een paar keer per jaar voor de klas te zetten, was een andere suggestie van de Denktank om de kennis over de rechtsstaat en rechtspraak te vergroten.

Onder het motto CrimeCollege vertellen zij op basisscholen en scholen in het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs aansprekende verhalen over strafrecht en criminaliteit. "Ook dat doen sommige rechters eigenlijk al langer. Ook houden we periodiek Open Dagen of nodigen we burgers uit voor een ronde-tafelgesprek. Denk aan Meet the Judge van 24 november jongstleden. Dat soort initiatieven mogen we meer uitdragen en  intensiveren."

De kennis over de rechtspraak via het onderwijs kan volgens de Denktank worden verbeterd door korte filmpjes te gebruiken waarin rechters aan de hand van een casus de rechtspraak uitleggen. Om juridische taal begrijpelijker te maken voor burgers zou de rechtspraak juridische begrippen kunnen uitleggen aan de hand van (strip)tekeningen of videoanimaties.

Uitwisseling
Ook stelt de Denktank voor Blogspraak te introduceren op rechtspraak.nl. Avedissian: "Dat is iets waar we eerst goed over moeten nadenken. Er zitten namelijk ook haken en ogen aan. Binnen de Rechtspraak zelf hebben wij al wel met Blogspraak kunnen werken en 'oefenen' in het kader van de totstandkoming van de Toekomstverkenning Rechtspraak 2020. Dat instrument blijkt aardig te werken."

De rechterlijke organisatie heeft een sterke band met de samenleving en de cultuur kenmerkt zich door openheid, vindt de Denktank. Toch staan de interne organisatie en de cultuur veranderingen in de weg. De rechterlijke organisatie is te weinig eenheid. Het is 'ik, rechter' in plaats van 'wij, Rechtspraak'. Daardoor verschillen de meningen over de noodzakelijke veranderingen en blijven goede initiatieven nogal eens beperkt tot één gerecht. Het zou daarom goed zijn als rechters vaker bij elkaar over de vloer komen en goede dingen van elkaar overnemen. De nieuwe gerechtelijke kaart zou een goede aanleiding kunnen zijn om rechters te laten rouleren.

Avedissian ziet daar kansen. "Voor een deel is al sprake van uitwisseling van rechters doordat rechters rouleren naar andere sectoren binnen de rechtbank, horizontaal overstappen naar een andere rechtbank of soms een verticale overstap maken naar een hof. Dan komt men vanzelf andere werkwijzen en nieuwe ideeën tegen. Voor kortere perioden rouleren tussen gerechten ontstaat nu door de herziening van de gerechtelijke kaart en dat kan geïntensiveerd worden.

In het blad TREMA zijn verder recentelijk allerlei innovatieve projecten besproken die voor een belangrijk deel de verbinding met de samenleving betreffen. De Raad voor de rechtspraak werkt daarnaast aan een Corporate Communication Strategie, waarbij de rol van de rechter en de betekenis van de rechtspraak in de samenleving centraal staan. Rechters hebben duidelijk hart voor de rechtspraak en vinden de uitstraling van hun ambt in de samenleving van groot belang."

Onderzoek
De Nationale Denktank 2010 bestaat uit tweeëntwintig 'ambitieuze, jonge talenten' met een afgeronde of vrijwel afgeronde universitaire opleiding. Vier van hen hebben de verwachtingen van de burger, het beeld van de rechtspraak en de feitelijke prestaties onder de loep genomen.

Daarvoor hebben zij een enquête gehouden onder rechters en andere medewerkers van de gerechten en hebben zijgesproken met diverse personen die werkzaam zijn in de rechtspraak. In het eindrapport komt de Denktank met verschillende praktische oplossingen om de verwachtingen te temperen, de kennis te verhogen en ‘interactie tussen burgers en rechtspraak via de media’ te verbeteren.

Link: Nationale Denktank

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden