Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gemeente Overbetuwe moet subsidiebesluit lokale omroep nader motiveren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gemeente Overbetuwe moet subsidiebesluit lokale omroep nader motiveren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Gemeente Overbetuwe moet subsidiebesluit lokale omroep nader motiveren
 
Gemeente Overbetuwe moet subsidiebesluit lokale omroep nader motiveren
maandag, 27 december 2010

Rb Arnhem – De rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat het college van de gemeente Overbetuwe het subsidiebesluit aan de Stichting Omroep Overbetuwe onvoldoende heeft gemotiveerd en stelt het college in de gelegenheid de beslissing alsnog te motiveren.

De Stichting Omroep Overbetuwe heeft een aanvraag gedaan voor subsidie en daarbij een begroting voor het jaar 2010 gevoegd. In de begroting is rekening gehouden met € 23.500 aan subsidie en - desondanks - met een negatief resultaat.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe heeft vervolgens slechts € 18.000 aan subsidie verleend, hetzelfde bedrag als in de jaren daarvoor en vindt dat dit bedrag voldoende moet zijn.

De rechtbank is van oordeel dat het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat voor 2010 kan worden volstaan met een subsidie van € 18.000. Daarbij heeft de rechtbank gelet op de zorgplicht in de Mediawet 2008 en het te verwachten negatieve resultaat op de begroting. Het college heeft niet gemotiveerd dat de omroep in een toereikend media-aanbod kan blijven voorzien, ondanks wegvallende inkomsten en gelet op de toegenomen kosten.

De rechtbank doet een tussenuitspraak en stelt het college binnen zes weken na verzending van de tussenuitspraak in de gelegenheid het besluit alsnog te motiveren (herstellen van motiveringsgebrek).

Deze beslissing betekent dat het college aan de hand van de begroting en gelet op de zorgplicht op grond van de Mediawet 2008 gemotiveerd moet toelichten dat de omroep met de subsidie van € 18.000 in een toereikend media-aanbod kan (blijven) voorzien en dat de continuïteit van de bekostiging is gewaarborgd.

Als het college vindt dat de bekostigingsplicht niet zo ver strekt dat het gehele media-aanbod van de omroep gesubsidieerd moet worden is de rechtbank van oordeel dat hij zich ook zal moeten uitlaten over de vraag wat volgens hem een toereikend media-aanbod is (als bedoeld in artikel 2.170a, tweede lid, van de Mediawet 2008).

De zorg van de gemeente voor de bekostiging van het functioneren van de lokale omroep is sinds 1 januari 2010 expliciet geregeld in artikel 2.170a van de Mediawet 2008.

LJ Nummer
BO8507

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden