Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen
donderdag, 30 december 2010

Uitbreiding openingstijden past in deze tijd

Rb Den Bosch – De rechtbank ’s-Hertogenbosch zet de proef met het houden van avondzittingen het komende jaar voort. De rechtbank wil meer verschillende soorten zaken ’s avonds gaan behandelen om een nog beter beeld te krijgen van de behoefte aan een verruiming van de openingstijden.

De Bossche rechtbank hield in de periode van mei tot en met september 2010 als experiment zeven avondzittingen in het paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch en in het gerechtsgebouw in Eindhoven. Bestuursrechters, civiele rechters, kantonrechters en strafrechters behandelden tijdens die zittingen diverse zaken. Met de proef wilde de rechtbank nagaan of er bij rechtzoekenden behoefte bestaat aan zittingen in de avonduren.

Evaluatie
Inmiddels is het experiment geëvalueerd. De medewerkers van de rechtbank zijn enthousiast over hun deelname aan de proef. Eisers, gedaagden, verweerders, advocaten, het openbaar ministerie en  verdachten zijn eveneens gevraagd naar hun ervaringen. Uit deze evaluatie blijkt dat de rechtzoekenden vrijwel allemaal zeer te spreken zijn over het initiatief van de rechtbank. Mensen die overdag werken hoeven geen verlof op te nemen om naar de zitting te komen.

Ook voor scholieren bleek de avondzitting een uitkomst, zeker in examentijd. En dat er ’s avonds volop parkeergelegenheid is, werd diverse malen als een voordeel bestempeld. Ook de meeste verweerders (vertegenwoordigers van bijvoorbeeld gemeenten in bestuursrechtelijke zaken) gaven aan een avondopenstelling een goede service te vinden. Alleen de advocatuur is minder positief over de verruiming van de openingstijden. Een aantal advocaten geeft aan dat een avondopenstelling leidt tot een ongewenste verlenging van de werkdag.

Enthousiaste reacties kwamen ook van geďnteresseerden die op de website www.rechtspraak.nl lazen over de avondopenstelling. Ook bezochten studenten van de Universiteit van Tilburg en Avans Hogeschool enkele zittingen in het kader van hun opleiding.

2011
De rechtbank vindt de avondzitting een goed instrument om de dienstverlening van de rechtbank te vergroten. Een uitbreiding van de openingstijden past ook in deze tijd waarin allerlei overheidsinstellingen steeds vaker ’s avonds open of telefonisch bereikbaar zijn.

Een ander voordeel van het houden van zittingen in de avonduren is dat de druk op de zittingsruimte overdag vermindert. Voor de rechtbank zelf biedt de avondzitting de mogelijkheid om werktijden van medewerkers te spreiden.

Ondanks dat de rechtbank zeer tevreden is over de proef, is een structurele invoering van een avondzitting nog niet aan de orde. De rechtbank gaat eerst in een vervolg op de proef na welke soorten zaken zich bij uitstek lenen voor een behandeling ’s avonds. Daarnaast wil de rechtbank nadere afspraken maken met de advocatuur, gemeenten en het openbaar ministerie.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden