Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen
 
Rechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen
donderdag, 30 december 2010

Uitbreiding openingstijden past in deze tijd

Rb Den Bosch – De rechtbank ’s-Hertogenbosch zet de proef met het houden van avondzittingen het komende jaar voort. De rechtbank wil meer verschillende soorten zaken ’s avonds gaan behandelen om een nog beter beeld te krijgen van de behoefte aan een verruiming van de openingstijden.

De Bossche rechtbank hield in de periode van mei tot en met september 2010 als experiment zeven avondzittingen in het paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch en in het gerechtsgebouw in Eindhoven. Bestuursrechters, civiele rechters, kantonrechters en strafrechters behandelden tijdens die zittingen diverse zaken. Met de proef wilde de rechtbank nagaan of er bij rechtzoekenden behoefte bestaat aan zittingen in de avonduren.

Evaluatie
Inmiddels is het experiment geëvalueerd. De medewerkers van de rechtbank zijn enthousiast over hun deelname aan de proef. Eisers, gedaagden, verweerders, advocaten, het openbaar ministerie en  verdachten zijn eveneens gevraagd naar hun ervaringen. Uit deze evaluatie blijkt dat de rechtzoekenden vrijwel allemaal zeer te spreken zijn over het initiatief van de rechtbank. Mensen die overdag werken hoeven geen verlof op te nemen om naar de zitting te komen.

Ook voor scholieren bleek de avondzitting een uitkomst, zeker in examentijd. En dat er ’s avonds volop parkeergelegenheid is, werd diverse malen als een voordeel bestempeld. Ook de meeste verweerders (vertegenwoordigers van bijvoorbeeld gemeenten in bestuursrechtelijke zaken) gaven aan een avondopenstelling een goede service te vinden. Alleen de advocatuur is minder positief over de verruiming van de openingstijden. Een aantal advocaten geeft aan dat een avondopenstelling leidt tot een ongewenste verlenging van de werkdag.

Enthousiaste reacties kwamen ook van geïnteresseerden die op de website www.rechtspraak.nl lazen over de avondopenstelling. Ook bezochten studenten van de Universiteit van Tilburg en Avans Hogeschool enkele zittingen in het kader van hun opleiding.

2011
De rechtbank vindt de avondzitting een goed instrument om de dienstverlening van de rechtbank te vergroten. Een uitbreiding van de openingstijden past ook in deze tijd waarin allerlei overheidsinstellingen steeds vaker ’s avonds open of telefonisch bereikbaar zijn.

Een ander voordeel van het houden van zittingen in de avonduren is dat de druk op de zittingsruimte overdag vermindert. Voor de rechtbank zelf biedt de avondzitting de mogelijkheid om werktijden van medewerkers te spreiden.

Ondanks dat de rechtbank zeer tevreden is over de proef, is een structurele invoering van een avondzitting nog niet aan de orde. De rechtbank gaat eerst in een vervolg op de proef na welke soorten zaken zich bij uitstek lenen voor een behandeling ’s avonds. Daarnaast wil de rechtbank nadere afspraken maken met de advocatuur, gemeenten en het openbaar ministerie.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 19 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden