Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank vraagt Openbaar Ministerie om onderzoek naar Henk de Graaff, rechter Den Haag

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank vraagt Openbaar Ministerie om onderzoek naar Henk de Graaff, rechter Den Haag

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Rechtbank vraagt Openbaar Ministerie om onderzoek naar Henk de Graaff, rechter Den Haag
 
Rechtbank vraagt Openbaar Ministerie om onderzoek naar Henk de Graaff, rechter Den Haag
vrijdag, 14 januari 2011

Vice-president op non-actief

Rechtbank Den Haag heeft de Hoofdofficier van justitie in Den Haag verzocht onderzoek in te doen stellen naar de vraag of 'mr. H.J. de Graaff, lid van de rechtbank, zich schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit door het (doen) opmaken van een beschikking en het (doen) afgeven van dat document.' In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek oefent mr. De Graaff geen rechterlijke taken uit.

Zo laat de rechtbank gistermiddag weten. Henk de Graaff is bij breder publiek bekend als fraude-officier in de Clickfonds-affaire, een beursfraudezaak. Hij is vice-president in de hofstad sinds januari 2007 en in deeltijd docent financieel/economisch (straf)recht. De rechtbank geeft in afwachting van het onderzoek geen details, behalve de volgende toelichting.

De beschikking betrof een correctie op een proces-verbaal van een door mr. De Graaff voorgezeten zitting van de meervoudige strafkamer. Mr. De Graaff is in die zaak en op die zitting gewraakt en die wraking is op 10 december 2010 door de wrakingskamer van de rechtbank toegewezen.

Bij de vervolgzitting in die strafzaak op 21 december 2010 – voor een andere meervoudige kamer – bleek dat er vragen en twijfels bestonden ten aanzien van de juistheid van die correctiebeschikking.

Het bestuur is van oordeel dat er nooit twijfels mogen bestaan over de juistheid van een van de rechtbank afkomstig document en heeft daarom onderzoek laten instellen naar de gang van zaken rond die beschikking. Het onderzoek is opgedragen aan een voormalig rechtbankpresident.

Het rapport van de onderzoeker heeft de gerezen vragen en twijfels niet weggenomen. Daarom heeft het bestuur het Openbaar Ministerie verzocht nader onderzoek in te stellen, ook al heeft de meervoudige kamer, die de desbetreffende zaak op 21 december 2010 heeft behandeld, vastgesteld dat door de omstreden beschikking de belangen van de verdachte niet zijn geschaad.

De beschikking bleek niet relevant voor de in de zaak te nemen beslissingen. Er mag echter hoe dan ook geen twijfel bestaan over de juistheid van een van de rechtbank afkomstig document.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden