Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren
 
Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren
dinsdag, 18 januari 2011

Dubbeloratie hoogleraren privaatrecht Eric Tjong Tjin Tai en Reinout Wibier

UvT - De kwaliteit van het financieel toezichtrecht laat op onderdelen zo te wensen over, dat civielrechtelijk juristen zich er niet aan wagen. Een commissie van wijzen zou orde op zaken kunnen stellen, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier op vrijdag 21 januari in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Tilburg. Collega-hoogleraar privaatrecht Eric Tjong Tjin Tai pleit in zijn inaugurele rede voor een sterker appèl op de verantwoordelijkheid van ondernemers en consumenten. Hij gaat daarbij in op de juridische gevolgen van keurmerken.

Het financieel toezichtrecht is in ieder geval voor de financiële sector de belangrijkste wetgeving voor Nederland. Alle werkelijk grote vragen gaan erover, aldus hoogleraar Reinout Wibier, zoals: hoe voorkomen we een nieuwe kredietcrisis? Welke kapitaaleisen moeten aan banken worden gesteld? Moeten ook aan andere financiële ondernemingen kapitaaleisen worden opgelegd?

De kwaliteit van het financieel toezichtrecht is echter op onderdelen zeer matig, stelt de hoogleraar. Zelfs voor juristen zijn de talloze regels en uitvoeringsregelingen moeilijk te volgen. Bovendien is de afstemming tussen het toezichtrecht en het privaatrecht vaak beneden de maat.

Wibier pleit daarom voor een compacte maar breed georiënteerde commissie van wijzen, die ervoor zorgt dat de wetgeving qua opbouw, hanteerbaarheid en helderheid wordt verbeterd en toezichtrecht en privaatrecht beter op elkaar worden afgestemd. Dat zou het vervolgens gemakkelijker maken voor civielrechtelijk georiënteerde juristen om zich ook met het toezichtrecht bezig te houden.

Verantwoordelijkheid nemen door keurmerken
Hoogleraar Eric Tjong Tjin Tai houdt een pleidooi voor een beweging naar het stimuleren van verantwoordelijkheid in plaats van het verder optuigen van aansprakelijkheid als het gaat om ondernemen en consumeren. In het recht bestaat namelijk een roep om ondernemingen aansprakelijk te stellen voor hun betrokkenheid bij gebeurtenissen in het buitenland.

Die aansprakelijkheid zou in principe ook kunnen gelden voor consumenten die producten van dergelijke ondernemingen afnemen. Voor zulke collectieve vormen van aansprakelijkheid zou de wet moeten worden aangepast, stelt Eric Tjong Tjin Tai.

De hoogleraar komt echter met een alternatieve oplossing: wellicht is het beter om uit te gaan van de verantwoordelijkheid van burgers en ondernemingen en ze te helpen om zo te handelen dat er positieve gevolgen in het buitenland resulteren.

Het privaatrecht werkt dan ondersteunend in plaats van regulerend. Een voorbeeld daarvan is het keurmerk, waarbij het oordeel over een product wordt gedelegeerd aan een externe organisatie. Om keurmerken goed te laten functioneren, kan het echter nodig zijn deze deels te vrijwaren van aansprakelijkheid, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De dubbeloratie van prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai en prof. mr. R.M. Wibier vindt plaats op vrijdag 21 januari om 16.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg. Titel rede Tjong Tjin Tai: Over de grenzen van het privaatrecht. Titel rede Wibier: De kredietcrisis en privaatrecht.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden