Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren
 
Commissie van wijzen moet kwaliteit financieel toezichtrecht verbeteren
dinsdag, 18 januari 2011

Dubbeloratie hoogleraren privaatrecht Eric Tjong Tjin Tai en Reinout Wibier

UvT - De kwaliteit van het financieel toezichtrecht laat op onderdelen zo te wensen over, dat civielrechtelijk juristen zich er niet aan wagen. Een commissie van wijzen zou orde op zaken kunnen stellen, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier op vrijdag 21 januari in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Tilburg. Collega-hoogleraar privaatrecht Eric Tjong Tjin Tai pleit in zijn inaugurele rede voor een sterker appèl op de verantwoordelijkheid van ondernemers en consumenten. Hij gaat daarbij in op de juridische gevolgen van keurmerken.

Het financieel toezichtrecht is in ieder geval voor de financiële sector de belangrijkste wetgeving voor Nederland. Alle werkelijk grote vragen gaan erover, aldus hoogleraar Reinout Wibier, zoals: hoe voorkomen we een nieuwe kredietcrisis? Welke kapitaaleisen moeten aan banken worden gesteld? Moeten ook aan andere financiële ondernemingen kapitaaleisen worden opgelegd?

De kwaliteit van het financieel toezichtrecht is echter op onderdelen zeer matig, stelt de hoogleraar. Zelfs voor juristen zijn de talloze regels en uitvoeringsregelingen moeilijk te volgen. Bovendien is de afstemming tussen het toezichtrecht en het privaatrecht vaak beneden de maat.

Wibier pleit daarom voor een compacte maar breed georiënteerde commissie van wijzen, die ervoor zorgt dat de wetgeving qua opbouw, hanteerbaarheid en helderheid wordt verbeterd en toezichtrecht en privaatrecht beter op elkaar worden afgestemd. Dat zou het vervolgens gemakkelijker maken voor civielrechtelijk georiënteerde juristen om zich ook met het toezichtrecht bezig te houden.

Verantwoordelijkheid nemen door keurmerken
Hoogleraar Eric Tjong Tjin Tai houdt een pleidooi voor een beweging naar het stimuleren van verantwoordelijkheid in plaats van het verder optuigen van aansprakelijkheid als het gaat om ondernemen en consumeren. In het recht bestaat namelijk een roep om ondernemingen aansprakelijk te stellen voor hun betrokkenheid bij gebeurtenissen in het buitenland.

Die aansprakelijkheid zou in principe ook kunnen gelden voor consumenten die producten van dergelijke ondernemingen afnemen. Voor zulke collectieve vormen van aansprakelijkheid zou de wet moeten worden aangepast, stelt Eric Tjong Tjin Tai.

De hoogleraar komt echter met een alternatieve oplossing: wellicht is het beter om uit te gaan van de verantwoordelijkheid van burgers en ondernemingen en ze te helpen om zo te handelen dat er positieve gevolgen in het buitenland resulteren.

Het privaatrecht werkt dan ondersteunend in plaats van regulerend. Een voorbeeld daarvan is het keurmerk, waarbij het oordeel over een product wordt gedelegeerd aan een externe organisatie. Om keurmerken goed te laten functioneren, kan het echter nodig zijn deze deels te vrijwaren van aansprakelijkheid, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De dubbeloratie van prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai en prof. mr. R.M. Wibier vindt plaats op vrijdag 21 januari om 16.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg. Titel rede Tjong Tjin Tai: Over de grenzen van het privaatrecht. Titel rede Wibier: De kredietcrisis en privaatrecht.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 22 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden