Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV
 
Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV
dinsdag, 25 januari 2011

NCRV-site aangepast, maar wrakingsverzoek afgewezen

Bij Pick 2 Pay Electronic Outlet zijn ze boos op de televisierechter. Frank Visser alias 'De Rijdende Rechter' is door het bedrijfje gewraakt vanwege een (internet)column/blog voor de NCRV van een juriste van het Juridisch Loket. Visser heeft een aantal nevenfuncties, zoals presentator van het tv-programma “Recht in de regio” en bindend adviseur in het tv-programma “De rijdende rechter”.

Wat was er aan de hand? Pick 2 Pay, verzoekster van de wraking, heeft één dag voordat in de hoofdzaak (de vraag daarin was wat kan een consument na afloop garantietermijn nog van verkoper vorderen en wat is levensverwachting televisietoestel) door de kantonrechter tussenvonnis werd gewezen, gezien dat een medewerkster van het Juridisch Loket op de website van de “De rijdende rechter” (NCRV), de stelling inneemt:

 “Mocht de televisie na twee jaar gebreken vertonen, dan heeft u recht op herstel of vervanging, omdat de levensduur van de televisie echt langer is dan twee jaar.”

De gepubliceerde blog (hier na te lezen: link, red. NJD) behandelt precies de vraag die in de hoofdprocedure aan de orde zal komen. 'Opvallend genoeg', zo constateert de wrakingskamer, gaat het in deze blog net als in de hoofdprocedure om een televisietoestel waarover door een consument na twee jaar wordt geklaagd. Op de ligitieuze internetpagina was ook een foto van Frank Visser te zien. Die staat er inmiddels niet meer bij.

Op de homepage van de site www.eerstehulpbijrecht.nl was opgenomen de uitnodiging voor het spreekuur “Recht in de regio” waarin het juridisch loket en diens medewerkers als hulptroepen van de kantonrechter worden betiteld, maar dit is thans niet (meer) zichtbaar.

Verzoekster concludeert dat de uitlatingen gedaan door de juridisch loket medewerkster op de website dienen te worden opgevat als een weergave van de mening van de kantonrechter.

In elk geval wordt door de publicatie de schijn gewekt dat de kantonrechter van mening is dat een televisietoestel langer dan twee jaar zonder gebreken dient te functioneren en dat een consument om die reden ook na afloop van de garantietermijn nog recht op kosteloos herstel dan wel vervanging heeft. Aldus vindt Pick 2 Pay. En daarom zou in dit concrete geval partijdigheid van de kantonrechter in de hoofdprocedure in het geding zijn.

Collega-rechters in Haarlem oordelen als volgt - de wrakingskamer gaat er serieus op in:

 '3.3  De rechtbank overweegt ten aanzien van de in het verzoekschrift opgevoerde wrakingsgronden het volgende. De enkele omstandigheid dat door een medewerkster van het juridisch loket in een op de website van de NCRV gepubliceerde blog een algemene opmerking wordt gemaakt over een met de hoofdzaak vergelijkbare aangelegenheid, kan niet gerekend worden tot feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Enerzijds omdat de kantonrechter naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden vereenzelvigd met voornoemde medewerkster en anderzijds omdat uit de blog geenszins blijkt dat de opmerking aan de kantonrechter kan dan wel zou moeten worden toegerekend. Zelfs indien een koppeling tussen de opmerking van de medewerkster en de kantonrechter wel te maken zou zijn, is hierin geen grond voor wraking gelegen nu van enig verband tussen de professionele uitlating op de website en de hoofdzaak niet is gebleken.  

Van omstandigheden die grond geven voor het oordeel dat de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd is, is derhalve niet gebleken, zodat ook de objectieve toets geen grond voor wraking oplevert.'

Het verzoek wordt zodoende afgewezen. Beslissing van mr. J.M. Janse van Mantgem, voorzitter, en mrs. J.J. Dijk en A.A.F. Donders, leden van de wrakingskamer, uitspraak d.d. 10 januari 2011

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 23 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden