Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV
 
Rijdende Rechter Frank Visser gewraakt om juridisch stukje op site NCRV
dinsdag, 25 januari 2011

NCRV-site aangepast, maar wrakingsverzoek afgewezen

Bij Pick 2 Pay Electronic Outlet zijn ze boos op de televisierechter. Frank Visser alias 'De Rijdende Rechter' is door het bedrijfje gewraakt vanwege een (internet)column/blog voor de NCRV van een juriste van het Juridisch Loket. Visser heeft een aantal nevenfuncties, zoals presentator van het tv-programma “Recht in de regio” en bindend adviseur in het tv-programma “De rijdende rechter”.

Wat was er aan de hand? Pick 2 Pay, verzoekster van de wraking, heeft één dag voordat in de hoofdzaak (de vraag daarin was wat kan een consument na afloop garantietermijn nog van verkoper vorderen en wat is levensverwachting televisietoestel) door de kantonrechter tussenvonnis werd gewezen, gezien dat een medewerkster van het Juridisch Loket op de website van de “De rijdende rechter” (NCRV), de stelling inneemt:

 “Mocht de televisie na twee jaar gebreken vertonen, dan heeft u recht op herstel of vervanging, omdat de levensduur van de televisie echt langer is dan twee jaar.”

De gepubliceerde blog (hier na te lezen: link, red. NJD) behandelt precies de vraag die in de hoofdprocedure aan de orde zal komen. 'Opvallend genoeg', zo constateert de wrakingskamer, gaat het in deze blog net als in de hoofdprocedure om een televisietoestel waarover door een consument na twee jaar wordt geklaagd. Op de ligitieuze internetpagina was ook een foto van Frank Visser te zien. Die staat er inmiddels niet meer bij.

Op de homepage van de site www.eerstehulpbijrecht.nl was opgenomen de uitnodiging voor het spreekuur “Recht in de regio” waarin het juridisch loket en diens medewerkers als hulptroepen van de kantonrechter worden betiteld, maar dit is thans niet (meer) zichtbaar.

Verzoekster concludeert dat de uitlatingen gedaan door de juridisch loket medewerkster op de website dienen te worden opgevat als een weergave van de mening van de kantonrechter.

In elk geval wordt door de publicatie de schijn gewekt dat de kantonrechter van mening is dat een televisietoestel langer dan twee jaar zonder gebreken dient te functioneren en dat een consument om die reden ook na afloop van de garantietermijn nog recht op kosteloos herstel dan wel vervanging heeft. Aldus vindt Pick 2 Pay. En daarom zou in dit concrete geval partijdigheid van de kantonrechter in de hoofdprocedure in het geding zijn.

Collega-rechters in Haarlem oordelen als volgt - de wrakingskamer gaat er serieus op in:

 '3.3  De rechtbank overweegt ten aanzien van de in het verzoekschrift opgevoerde wrakingsgronden het volgende. De enkele omstandigheid dat door een medewerkster van het juridisch loket in een op de website van de NCRV gepubliceerde blog een algemene opmerking wordt gemaakt over een met de hoofdzaak vergelijkbare aangelegenheid, kan niet gerekend worden tot feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Enerzijds omdat de kantonrechter naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden vereenzelvigd met voornoemde medewerkster en anderzijds omdat uit de blog geenszins blijkt dat de opmerking aan de kantonrechter kan dan wel zou moeten worden toegerekend. Zelfs indien een koppeling tussen de opmerking van de medewerkster en de kantonrechter wel te maken zou zijn, is hierin geen grond voor wraking gelegen nu van enig verband tussen de professionele uitlating op de website en de hoofdzaak niet is gebleken.  

Van omstandigheden die grond geven voor het oordeel dat de vrees voor partijdigheid objectief gerechtvaardigd is, is derhalve niet gebleken, zodat ook de objectieve toets geen grond voor wraking oplevert.'

Het verzoek wordt zodoende afgewezen. Beslissing van mr. J.M. Janse van Mantgem, voorzitter, en mrs. J.J. Dijk en A.A.F. Donders, leden van de wrakingskamer, uitspraak d.d. 10 januari 2011

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden