Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocate Eva Schutte bepleit meer Mediation in opleiding rechtenstudenten en advocaat-stagiaires

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocate Eva Schutte bepleit meer Mediation in opleiding rechtenstudenten en advocaat-stagiaires

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocate Eva Schutte bepleit meer Mediation in opleiding rechtenstudenten en advocaat-stagiaires
 
Advocate Eva Schutte bepleit meer Mediation in opleiding rechtenstudenten en advocaat-stagiaires
vrijdag, 28 januari 2011

'Je moet het als advocaat in je gereedschapskist hebben'

Mediation, vaak in samenhang met Alternative Dispute Resolution (ADR) genoemd, zou een basisvak in de rechtenstudie moeten zijn. Dit bepleit Eva Schutte, partner bij Van Doorne, een van de advocatenkantoren aan de Zuidas, in een artikel uit een serie over mediation, geïnitieerd door het Mediationbureau rechtbank Amsterdam.

Het wordt nu nog als keuzevak aangeboden door rechtenfaculteiten. Studenten die kiezen voor togaberoepen zoals de rechterlijke macht of de advocatuur, krijgen te laat, namelijk tijdens de advocatenopleiding te maken met deze groeiende manier van conflicten oplossen.

Wat is in het belang van de cliënt, procedures winnen of een oplossing?

De praktijk

Rechtbank Amsterdam kan bijvoorbeeld procespartijen wijzen op de mogelijkheid om te kiezen voor mediation ook al loopt de gerechtelijke procedure al. Dit gebeurt als de rechtbank inschat dat een zaak zich leent voor mediation.

De Stimuleringsbijdrage Mediation voor burgers is per 1 januari 2011 overigens komen te vervallen. Vgl. http://juridischdagblad.nl/content/view/9849/53/

Mentaliteit advocaat verbetert

Schutte, advocate én mediator, zegt zelf een andere advocate te zijn geworden na het volgen van de Post-doctorale opleiding AlDR. 'Ik schrijf niet meer zo snel een sommatiebrief, pak eerder de telefoon en bel de andere advocaat'.

De faculteiten Rechtsgeleerdheid in Nederland erkennen 'dat er een grote maatschappelijke behoefte is aan een methode waarbij het conflict niet verder escaleert en voor beide partijen een bevredigende oplossing door partijen zelf wordt gevonden, terwijl het proces ook nogeens snel en relatief goedkoop verloopt'.

Eva Schutte in het artikel: 'Je moet het als advocaat in je gereedschapskist hebben'. Rechtenstudenten en advocaat-stagiaires (één dag les Mediation in de Beroepsopleiding) denken in haar opinie nog te vaak in winnen en verliezen.

NJD hoorde van een rechtenstudent dat deze sollicitant bij een middelgroot kantoor in Amsterdam te horen kreeg van de (mannelijke) partner: 'je vergeet één heel belangrijke, de wil om te winnen!!' nadat de eigenschappen van een goed advocaat werden opgenoemd.

Er zijn natuurlijk strijdbare types in de advocatuur die het maar een softe boel blijven vinden. Misschien dat het handzame boek van Schutte, getiteld 'De advocaat in mediation, tips, trucs en blunders', recent uitgekomen, hen verleidt tot meer begrip.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden