Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris schendt geen geheimhoudingsplicht als zij geëxecuteerde kostenopgave verstrekt
 
Notaris schendt geen geheimhoudingsplicht als zij geëxecuteerde kostenopgave verstrekt
maandag, 7 februari 2011

Achtergrond van de tuchtzaak. Klaagster heeft een vastgoedportefeuille, gefinancierd door de HSH Nordbank AG (hierna te noemen HSH). In opdracht van HSH heeft het kantoor van de kandidaat-notaris, [naam kantoor], in het verleden deze financieringen begeleid en de noodzakelijke hypotheekakten gepasseerd. Door leegstand in haar vastgoed is klaagster achter geraakt in betalingen aan HSH, die haar rechten als houdster van zekerheidsrechten heeft uitgeoefend.

De juridische werkzaamheden die de kandidaat-notaris ten behoeve van haar cliënt HSH heeft uitgevoerd zijn door HSH doorberekend aan klaagster.

Klaagster meent dat zij voor werkzaamheden is belast die niet voor haar rekening komen. Klaagster maakt voor de kosten een onderscheid tussen de directe en de indirecte kosten. Kosten die niet strikt zijn toe te rekenen aan de uitoefening van zekerheden, maar voortvloeien uit “legal opinions” zijn indirecte kosten.

De kern van het verwijt van klaagster is dat een consciëntieus (kandidaat-)notaris zich moet onthouden van het in rekening brengen van die kosten, althans ervoor had moeten zorgen dat die kosten niet zouden worden doorberekend door in de facturering duidelijk onderscheid te maken tussen kosten die wel en niet aan klaagster kunnen worden doorberekend.

Klaagster heeft een vastgoedportefeuille, gefinancierd door de HSH Nordbank AG (hierna te noemen HSH). In opdracht van HSH heeft het kantoor van de kandidaat-notaris, [naam kantoor], in het verleden deze financieringen begeleid en de noodzakelijke hypotheekakten gepasseerd. Door leegstand in haar vastgoed is klaagster achter geraakt in betalingen aan HSH, die haar rechten als houdster van zekerheidsrechten heeft uitgeoefend.

De juridische werkzaamheden die de kandidaat-notaris ten behoeve van haar cliënt HSH heeft uitgevoerd zijn door HSH doorberekend aan klaagster.

Beslissing Kamer van Toezicht

 'De kamer dient in de onderhavige zaak een oordeel te geven over de (principiële) vraag of een geëxecuteerde recht heeft op een specificatie van de kosten die zijn gemaakt voor uitwinning van zijn eigendommen en die aan hem worden doorbelast door de executant.

Hoewel de opstelling van de kandidaat-notaris, die zich bij haar weigering tot inzage in de urenspecificatie beroept op haar geheimhoudingsplicht in de rechtsverhouding tot haar opdrachtgever HSH, op zich begrijpelijk is, is de kamer desalniettemin van oordeel dat een notaris aan de geëxecuteerde op diens verzoek opgave dient te doen welke kosten zijn gemaakt voor werkzaamheden die direct verband houden met de executie.

De kandidaat-notaris had klaagster als de uiteindelijke draagplichtige opgave dienen te doen van die directe kosten (rekening en verantwoording moeten afleggen).

Omdat zij dit heeft nagelaten, wordt de klacht gegrond verklaard. Nu het standpunt dat de kandidaat-notaris heeft ingenomen op zich begrijpelijk is, vindt de kamer hierin aanleiding geen maatregel op te leggen.'

YC0579 Kamer van toezicht Amsterdam 453507/Nt 10-12 P Beslissing van 18 januari 2011
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden