Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Salduz-verweer, onherstelbaar vormverzuim leidt in drugszaak tot bewijsuitsluiting: werkstraf

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Salduz-verweer, onherstelbaar vormverzuim leidt in drugszaak tot bewijsuitsluiting: werkstraf

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Salduz-verweer, onherstelbaar vormverzuim leidt in drugszaak tot bewijsuitsluiting: werkstraf
 
Salduz-verweer, onherstelbaar vormverzuim leidt in drugszaak tot bewijsuitsluiting: werkstraf
woensdag, 9 februari 2011

In zijn eerste verhoor heeft verdachte, nadat hem de cautie is gegeven, het volgende verklaard:

"Ik begrijp dat ik niet tot antwoorden verplicht ben en ik begrijp waarom ik ben aangehouden. Ik ben me komen melden omdat ik ook wel begrijp dat ik verdachte ben van het kweken van hennep. Ik kan wel weg blijven lopen voor de politie maar dat schiet niet op."

Enfin, een hennepzaak en daarmee gepaard gaande diefstal van elektriciteit van i.c. Eneco. De raadsman heeft ter terechtzitting bepleit dat de door verdachte bij de politie afgelegde verklaringen moeten worden uitgesloten van het bewijs. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat verdachte voorafgaand aan zijn verhoren niet op zijn consultatierechten is gewezen.

Overweging rechtbank:

Naar het oordeel van de rechtbank kan uit deze enkele verklaring niet worden afgeleid dat verdachte uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, doch in elk geval ondubbelzinnig, afstand heeft gedaan van zijn consultatierecht.

Het feit dat verdachte zich eigener beweging bij de politie heeft gemeld en dat hij een justitieel verleden heeft, maakt dat niet anders, temeer nu daaruit niet zonder meer kan worden afgeleid dat verdachte zich bewust was van dit consultatierecht c.q. van alle mogelijke (bewijsrechtelijke) gevolgen die uit het afleggen van een bekennende verklaring, maar ook uit het achterwege laten daarvan, zouden kunnen voortvloeien.

Van "dwingende redenen" als door het EHRM bedoeld is evenmin gebleken.

De rechtbank stelt derhalve vast dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering, welke verzuim gezien de ernst daarvan dient te leiden tot bewijsuitsluiting.'

Straf

Werkstraf voor de duur van 100 uren subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis waarvan 50 uren subsidiair 25 dagen voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar.

Vonnis van mr. A.H.Th. de Boer, mr. R. Brand en mr. S.M. Krans, d.d. 28 januari 2011 LJN: BP3558, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/560246-09
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden