Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven
 
Recht op schadevergoeding non-conformiteit (kelderzwam) koophuis, garantie stiekem weggeschreven
donderdag, 10 februari 2011

Charmant zo'n jaren dertig woning, maar bewonder eerst de kelder  

Aangevuld om 20.00 uur Uitspraak over non-conformiteit gekochte woning ivm kelderzwam. Eiser (kopende partij) tegen partijen X en Y en in een tweede zaak tegen Van der Brugge Makelaardij. De essentie van de uitspraak is dat koop van woning met kelderzwam non-conformiteit kan opleveren, in dit geval ook recht op schadevergoeding want de conformiteit is contractueel gegarandeerd. De makelaar, in vrijwaring opgeroepen, is niet aansprakelijk. Verkoper kan aan de koper te betalen schadevergoeding niet op zijn makelaar verhalen.

In het vonnis van mr. K. Bakker wordt gehakt gemaakt van de 'garantie', maar eerst over de vraag of de zaak (de woning dus) de eigenschappen heeft die nodig zijn voor normaal gebruik ervan (de non-conformiteit):

 '5.2.  De rechtbank is van oordeel dat de woning niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik. Er is dus sprake van non-conformiteit. Allereerst omdat [Partij X & Y] niet weerspreken dat kelderzwam slecht is voor de gezondheid. Daar komen de herstelkosten nog bij.

Het is thans weliswaar nog niet duidelijk hoe hoog de herstelkosten precies zullen zijn, maar in ieder geval is nu al duidelijk dat de herstelkosten aanzienlijk zullen zijn. Zelfs de eigen deskundige van [Partij X & Y] -[betrokkene 2]- gaat uit van aanzienlijke herstelkosten. In het oordeel dat sprake is van non-conformiteit is rekening gehouden met de koopsom en de -aan [eiseres] bekende- ouderdom van de woning.

5.3.  Non-conformiteit geeft op zichzelf nog geen recht op schadevergoeding. Daarvoor is een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) vereist. Of wanprestatie is gepleegd hangt af van hetgeen is overeen gekomen. Bij de vaststelling van de inhoud van een overeenkomst komt het aan op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit een en ander volgt dat redelijkheid en billijkheid hierbij een rol spelen.

5.4.  De tekst van de verkoopovereenkomst vermeldt, onder art. 5.3.: De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: woning.” [eiseres] heeft uit deze tekst van de koopovereenkomst mogen afleiden dat conformiteit werd gegarandeerd. Strijdig met deze garantie is de tekst in de bijlage bij de -overigens: zeer lovende- verkoopbrochure, waarop Leenes zich beroepen.

Deze strijdigheid kan [Partij X & Y] niet baten. Het gaat niet aan om een garantie te verschaffen in een koopovereenkomst, zijnde de tekst waar de handtekeningen van partijen op worden gezet, om tegelijkertijd die garantie in kleine letters in een bijlage bij een lovende verkoopbrochure -dus op een onopvallende plek- weer teniet te doen.

Als [Partij X & Y] de conformiteit niet hadden willen garanderen dan hadden zij dat duidelijk moeten doen en niet door op verschillende plekken tegenoverstelde prestaties te beloven. [eiseres] behoefde er niet op bedacht te zijn dat hetgeen haar aan de voordeur werd gegarandeerd aan de achterdeur weer werd teruggedraaid.

5.5.  Kelderzwam levert gezien het voorgaande zowel non-conformiteit als een tekortkoming op, die toerekenbaar is aan [Partij X & Y] krachtens rechtshandeling, nu [Partij X & Y] in de verkoopovereenkomst hebben gegarandeerd dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. [eiseres] heeft daarom recht op schadevergoeding.

De vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure zal mitsdien worden toegewezen. Omdat de wanprestatie al volgt uit de schending van de conformiteitsgarantie, is niet langer relevant of [Partij X & Y] voorafgaand aan de koop al wisten van de aanwezigheid van kelderzwam maar dit verzwegen hebben.'

LJN: BP3125, Rechtbank Dordrecht , 84585 / HA ZA 09-2923 en 86736 / HA ZA 10-2366 Uitspraak van 2 februari 2011

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden