Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3
 
Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3
vrijdag, 11 februari 2011

Hoge Raad - De kern van de uitspraak is dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aan een voormalige echtgenote en kinderen aftrekbaar is in box 3.

Inleiding
Deze zaak (10/00367) betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2006. Een gescheiden echtgenoot mag de jaarlijks aan zijn voormalige echtgenote betaalde alimentatie aftrekken van zijn inkomen uit werk en woning (box 1). De vraag is of hij ook de contante waarde van alle nog te betalen alimentatieverplichtingen als schuld in aftrek mag brengen in box 3. Diezelfde vraag geldt voor de alimentatie die hij maandelijks voor zijn kinderen moet betalen.

Achtergrond
In een arrest van 27 februari 2009, nr. 07/12914, LJN BD9217, BNB 2009/203, heeft de Hoge Raad beslist dat de waarde van een verplichting tot het betalen van een reeks uitkeringen aan een goed doel in box 3 aftrekbaar is. Dat riep de vraag op of datzelfde ook zou gelden voor de waarde van een alimentatieverplichting. Die vraag staat in deze procedure centraal.

De wetgever heeft in het arrest van 27 februari 2009 aanleiding gevonden om de wet met ingang van 30 december 2009 te wijzigen. Vanaf die datum is uitdrukkelijk in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 bepaald dat alimentatieverplichtingen jegens de ex-echtgenote niet aftrekbaar zijn in box 3. In deze zaak gaat het om de situatie vóór die wetswijziging.

Procedure rechtbank
Een gescheiden man moet aan zijn voormalige echtgenote alimentatie betalen. Hij heeft de in 2006 betaalde alimentatie van € 19.442 in aftrek gebracht op zijn arbeidsinkomsten.

Verder moet hij voor de twee kinderen uit hun huwelijk maandelijks alimentatie betalen. De man heeft vermogen in box 3. In box 3 moet hij 4% van de rendementsgrondslag, dat is het gemiddelde van het vermogen aan het begin en het eind van het jaar, aangeven als inkomen uit sparen en beleggen. De man wil de waarde van zijn alimentatieverplichtingen als schuld op die grondslag in aftrek brengen. De rechtbank te Breda heeft op 11-12-2009 de man in het gelijk gesteld. (LJN BK8074)

Procedure Hoge Raad
De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van de rechtbank rechtstreeks beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Hij beroept zich met name op de situatie onder de vroegere vermogensbelasting, waarop box 3 mede is gebaseerd. Voor de vermogensbelasting konden alimentatieverplichtingen niet als schuld worden afgetrokken. Dat was uitdrukkelijk in die wet geregeld.

Op 20 september 2010 heeft advocaat-generaal mr. R.E.C.M. Niessen zijn conclusie uitgebracht. Hij adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep te verwerpen.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad heeft beslist dat de waarde van de alimentatieverplichtingen in 2006 in box 3 mocht worden afgetrokken. De wettelijke regeling van de vermogensbelasting is in 2001 niet overgenomen in de inkomstenbelasting. Daarom kan op de oude vermogensbelasting geen beroep meer worden gedaan.
De aftrekmogelijkheid geldt niet alleen voor de alimentatie voor de voormalige echtgenote, maar ook voor de verplichting om maandelijks alimentatie te betalen voor de kinderen uit hun huwelijk.

Gevolg van de uitspraak
De gevolgen van het arrest zijn beperkt omdat door de wetswijziging per 30 december 2009 alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot vanaf eind 2009 niet meer aftrekbaar zijn in box 3. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd.

LJ Nummer BO0403 link: BO0403

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden