Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3
 
Hoge Raad: alimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3
vrijdag, 11 februari 2011

Hoge Raad - De kern van de uitspraak is dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aan een voormalige echtgenote en kinderen aftrekbaar is in box 3.

Inleiding
Deze zaak (10/00367) betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2006. Een gescheiden echtgenoot mag de jaarlijks aan zijn voormalige echtgenote betaalde alimentatie aftrekken van zijn inkomen uit werk en woning (box 1). De vraag is of hij ook de contante waarde van alle nog te betalen alimentatieverplichtingen als schuld in aftrek mag brengen in box 3. Diezelfde vraag geldt voor de alimentatie die hij maandelijks voor zijn kinderen moet betalen.

Achtergrond
In een arrest van 27 februari 2009, nr. 07/12914, LJN BD9217, BNB 2009/203, heeft de Hoge Raad beslist dat de waarde van een verplichting tot het betalen van een reeks uitkeringen aan een goed doel in box 3 aftrekbaar is. Dat riep de vraag op of datzelfde ook zou gelden voor de waarde van een alimentatieverplichting. Die vraag staat in deze procedure centraal.

De wetgever heeft in het arrest van 27 februari 2009 aanleiding gevonden om de wet met ingang van 30 december 2009 te wijzigen. Vanaf die datum is uitdrukkelijk in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 bepaald dat alimentatieverplichtingen jegens de ex-echtgenote niet aftrekbaar zijn in box 3. In deze zaak gaat het om de situatie vóór die wetswijziging.

Procedure rechtbank
Een gescheiden man moet aan zijn voormalige echtgenote alimentatie betalen. Hij heeft de in 2006 betaalde alimentatie van € 19.442 in aftrek gebracht op zijn arbeidsinkomsten.

Verder moet hij voor de twee kinderen uit hun huwelijk maandelijks alimentatie betalen. De man heeft vermogen in box 3. In box 3 moet hij 4% van de rendementsgrondslag, dat is het gemiddelde van het vermogen aan het begin en het eind van het jaar, aangeven als inkomen uit sparen en beleggen. De man wil de waarde van zijn alimentatieverplichtingen als schuld op die grondslag in aftrek brengen. De rechtbank te Breda heeft op 11-12-2009 de man in het gelijk gesteld. (LJN BK8074)

Procedure Hoge Raad
De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van de rechtbank rechtstreeks beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Hij beroept zich met name op de situatie onder de vroegere vermogensbelasting, waarop box 3 mede is gebaseerd. Voor de vermogensbelasting konden alimentatieverplichtingen niet als schuld worden afgetrokken. Dat was uitdrukkelijk in die wet geregeld.

Op 20 september 2010 heeft advocaat-generaal mr. R.E.C.M. Niessen zijn conclusie uitgebracht. Hij adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep te verwerpen.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad heeft beslist dat de waarde van de alimentatieverplichtingen in 2006 in box 3 mocht worden afgetrokken. De wettelijke regeling van de vermogensbelasting is in 2001 niet overgenomen in de inkomstenbelasting. Daarom kan op de oude vermogensbelasting geen beroep meer worden gedaan.
De aftrekmogelijkheid geldt niet alleen voor de alimentatie voor de voormalige echtgenote, maar ook voor de verplichting om maandelijks alimentatie te betalen voor de kinderen uit hun huwelijk.

Gevolg van de uitspraak
De gevolgen van het arrest zijn beperkt omdat door de wetswijziging per 30 december 2009 alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot vanaf eind 2009 niet meer aftrekbaar zijn in box 3. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd.

LJ Nummer BO0403 link: BO0403

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden