Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno
 
Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno
vrijdag, 11 februari 2011

Rvdr Den Haag - In januari 2011 zijn door strafrechters landelijke oriŽntatiepunten vastgesteld voor de straftoemeting bij geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten en hulpverleners en bij kinderporno.

De oriŽntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters bij veelvoorkomende misdrijven op? Rechters gebruiken deze oriŽntatiepunten als vertrekpunt bij het bepalen van straffen.

OriŽntatiepunten geweld, bedreiging, belediging
In de oriŽntatiepunten staat dat in het geval van geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten of hulpverleners verdubbeling van de straf op zijn plaats kan zijn.

Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) moeten officieren van justitie in deze zaken hogere straffen eisen dan in reguliere geweldszaken. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat rechters in de meeste gevallen de hogere strafeisen van het OM volgen.

OriŽntatiepunten kinderporno
Onder kinderporno worden in het Nederlandse strafrecht uiteenlopende misdrijven verstaan. In de wet wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het bezit, het verspreiden en het maken van kinderpornografisch materiaal. Dat onderscheid is van belang voor de door de rechter op te leggen straf. Ook andere factoren zijn van invloed op de soort straf en de hoogte van de straf, zoals de leeftijd van de personen die op het materiaal worden afgebeeld.

Voor de meeste varianten van dit misdrijf gaan de oriŽntatiepunten uit van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat geldt bijvoorbeeld in die gevallen waarin naast bezit ook sprake is van het verspreiden van kinderporno, of waarbij het gaat om kinderen van jonge leeftijd.

Een taakstraf, in beginsel in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf, is volgens de oriŽntatiepunten alleen nog aan de orde als de verdachte niet eerder is veroordeeld voor zedendelicten, het gaat om het bezit van een geringe hoeveelheid pornografisch materiaal waar geen jonge kinderen bij betrokken zijn en waarbij geen gewelddadig element aanwezig is.

Ontwikkeling van de strafmaat
De oriŽntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters in de huidige praktijk bij veelvoorkomende delicten op? Strafverhogende factoren kunnen ertoe leiden dat van het vertrekpunt wordt afgeweken en een hogere straf wordt opgelegd, bijvoorbeeld als er sprake is van hevig geweld of bijzondere schadelijke gevolgen voor het slachtoffer.

Een oriŽntatiepunt voor een rechter heeft niet dezelfde status als een richtlijn voor het OM: rechters kunnen per zaak na afweging van alle omstandigheden tot een andere beslissing komen. Bij het toekennen van de straf neemt de rechter ook de eis van het Openbaar Ministerie in overweging. De oriŽntatiepunten worden regelmatig geŽvalueerd en zo nodig bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

OriŽntatiepunten straftoemeting

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiŽnt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafť Marktzicht te Utrecht (cafť). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiŽnt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het cafť om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van Ä 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiŽnten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het cafť is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden