Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno
 
Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno
vrijdag, 11 februari 2011

Rvdr Den Haag - In januari 2011 zijn door strafrechters landelijke oriŽntatiepunten vastgesteld voor de straftoemeting bij geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten en hulpverleners en bij kinderporno.

De oriŽntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters bij veelvoorkomende misdrijven op? Rechters gebruiken deze oriŽntatiepunten als vertrekpunt bij het bepalen van straffen.

OriŽntatiepunten geweld, bedreiging, belediging
In de oriŽntatiepunten staat dat in het geval van geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten of hulpverleners verdubbeling van de straf op zijn plaats kan zijn.

Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) moeten officieren van justitie in deze zaken hogere straffen eisen dan in reguliere geweldszaken. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat rechters in de meeste gevallen de hogere strafeisen van het OM volgen.

OriŽntatiepunten kinderporno
Onder kinderporno worden in het Nederlandse strafrecht uiteenlopende misdrijven verstaan. In de wet wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het bezit, het verspreiden en het maken van kinderpornografisch materiaal. Dat onderscheid is van belang voor de door de rechter op te leggen straf. Ook andere factoren zijn van invloed op de soort straf en de hoogte van de straf, zoals de leeftijd van de personen die op het materiaal worden afgebeeld.

Voor de meeste varianten van dit misdrijf gaan de oriŽntatiepunten uit van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat geldt bijvoorbeeld in die gevallen waarin naast bezit ook sprake is van het verspreiden van kinderporno, of waarbij het gaat om kinderen van jonge leeftijd.

Een taakstraf, in beginsel in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf, is volgens de oriŽntatiepunten alleen nog aan de orde als de verdachte niet eerder is veroordeeld voor zedendelicten, het gaat om het bezit van een geringe hoeveelheid pornografisch materiaal waar geen jonge kinderen bij betrokken zijn en waarbij geen gewelddadig element aanwezig is.

Ontwikkeling van de strafmaat
De oriŽntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters in de huidige praktijk bij veelvoorkomende delicten op? Strafverhogende factoren kunnen ertoe leiden dat van het vertrekpunt wordt afgeweken en een hogere straf wordt opgelegd, bijvoorbeeld als er sprake is van hevig geweld of bijzondere schadelijke gevolgen voor het slachtoffer.

Een oriŽntatiepunt voor een rechter heeft niet dezelfde status als een richtlijn voor het OM: rechters kunnen per zaak na afweging van alle omstandigheden tot een andere beslissing komen. Bij het toekennen van de straf neemt de rechter ook de eis van het Openbaar Ministerie in overweging. De oriŽntatiepunten worden regelmatig geŽvalueerd en zo nodig bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

OriŽntatiepunten straftoemeting

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ĎRechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederlandí.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomitť van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomitť van de Raad van Europa. Dit comitť stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comitť van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden