Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno

Nederlands Juridisch Dagblad NJD ß Juridisch nieuws - Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII ß Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
ß Gebruiksvoorwaarden 
ß Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD ß RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  OriŽntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno
 
Rechters krijgen nieuw handvat voor bepalen strafmaat geweld tegen hulpverleners en kinderporno
vrijdag, 11 februari 2011

Rvdr Den Haag - In januari 2011 zijn door strafrechters landelijke oriŽntatiepunten vastgesteld voor de straftoemeting bij geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten en hulpverleners en bij kinderporno.

De oriŽntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters bij veelvoorkomende misdrijven op? Rechters gebruiken deze oriŽntatiepunten als vertrekpunt bij het bepalen van straffen.

OriŽntatiepunten geweld, bedreiging, belediging
In de oriŽntatiepunten staat dat in het geval van geweld tegen en bedreiging en belediging van politieagenten of hulpverleners verdubbeling van de straf op zijn plaats kan zijn.

Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) moeten officieren van justitie in deze zaken hogere straffen eisen dan in reguliere geweldszaken. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat rechters in de meeste gevallen de hogere strafeisen van het OM volgen.

OriŽntatiepunten kinderporno
Onder kinderporno worden in het Nederlandse strafrecht uiteenlopende misdrijven verstaan. In de wet wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het bezit, het verspreiden en het maken van kinderpornografisch materiaal. Dat onderscheid is van belang voor de door de rechter op te leggen straf. Ook andere factoren zijn van invloed op de soort straf en de hoogte van de straf, zoals de leeftijd van de personen die op het materiaal worden afgebeeld.

Voor de meeste varianten van dit misdrijf gaan de oriŽntatiepunten uit van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat geldt bijvoorbeeld in die gevallen waarin naast bezit ook sprake is van het verspreiden van kinderporno, of waarbij het gaat om kinderen van jonge leeftijd.

Een taakstraf, in beginsel in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf, is volgens de oriŽntatiepunten alleen nog aan de orde als de verdachte niet eerder is veroordeeld voor zedendelicten, het gaat om het bezit van een geringe hoeveelheid pornografisch materiaal waar geen jonge kinderen bij betrokken zijn en waarbij geen gewelddadig element aanwezig is.

Ontwikkeling van de strafmaat
De oriŽntatiepunten beschrijven de dagelijkse praktijk: welke straffen leggen rechters in de huidige praktijk bij veelvoorkomende delicten op? Strafverhogende factoren kunnen ertoe leiden dat van het vertrekpunt wordt afgeweken en een hogere straf wordt opgelegd, bijvoorbeeld als er sprake is van hevig geweld of bijzondere schadelijke gevolgen voor het slachtoffer.

Een oriŽntatiepunt voor een rechter heeft niet dezelfde status als een richtlijn voor het OM: rechters kunnen per zaak na afweging van alle omstandigheden tot een andere beslissing komen. Bij het toekennen van de straf neemt de rechter ook de eis van het Openbaar Ministerie in overweging. De oriŽntatiepunten worden regelmatig geŽvalueerd en zo nodig bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

OriŽntatiepunten straftoemeting

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ĎRechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederlandí.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden