Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken
 
Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken
vrijdag, 11 februari 2011

Hoge Raad - Vandaag heeft de plv. Procureur-Generaal bij de Hoge Raad mr. C.L. De Vries Lentsch-Kostense geconcludeerd in de zaken met de nummers 10/01279 (belegger Van der H./Dexia Nederland B.V.) en 10/01282 (belegger B./Dexia Nederland B.V.)

Achtergrond
Deze effectenlease-zaken zijn een vervolg op de effectenlease-uitspraken van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJN: BH2815, BH2811, BH2822). Daarin had de Hoge Raad geoordeeld dat aanbieders van effectenleaseprodukten voorafgaand aan het sluiten van effectenleaseovereenkomsten een inkomens- en vermogenstoets hadden moeten aanleggen. Dit om te kunnen beoordelen of een overeenkomst een onaanvaardbaar zware financiële last op de belegger zou leggen.

Het Amsterdamse hof heeft in de zaken waar het nu over gaat een vuistregel geformuleerd voor die inkomens- en vermogenstoets. Verder heeft het hof geoordeeld dat voordelen uit eerdere effectenlease-overeenkomsten met dezelfde aanbieder mogen worden verrekend met de aan de belegger toe te wijzen schadevergoeding.

De beleggers zijn in cassatie gegaan. Zij maken bezwaar tegen de vuistregel en tegen de verrekening van voordeel. De cassatieadvocaat van de beleggers is mr. K.G.W. van Oven. De behandelend advocaten van Dexia zijn mrs. R.M. Hermans en J. de Bie Leuveling Tjeenk.

De conclusies van de plv. Procureur-Generaal
De plv. Procureur-Generaal adviseert de Hoge Raad om de beslissing van het hof over de vuistregel in stand te laten. Het oordeel over het verrekenen van het voordeel is echter niet juist volgens de plv. Procureur-Generaal. Daarom luidt het advies om de beslissing van het hof op dat punt te vernietigen.

Verdere gang van zaken
De zaak is verwezen naar de rol van 29 april 2011. Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op die datum.

Ten slotte
Een conclusie is een rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad. De plaatsvervangend Procureur-Generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad.

Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Het parket bij de Hoge Raad kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

Zie voor de volledige tekst van de conclusies de website rechtspraak.nl:
Zaaknummer: 10/01279 (LJN: BP4012)
Zaaknummer: 10/01282 (LJN: BP4003)

BH2815
BH2811
BH2822

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden