Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken
 
Conclusies plv. Procureur-Generaal De Vries Lentsch-Kostense in twee Dexia-zaken
vrijdag, 11 februari 2011

Hoge Raad - Vandaag heeft de plv. Procureur-Generaal bij de Hoge Raad mr. C.L. De Vries Lentsch-Kostense geconcludeerd in de zaken met de nummers 10/01279 (belegger Van der H./Dexia Nederland B.V.) en 10/01282 (belegger B./Dexia Nederland B.V.)

Achtergrond
Deze effectenlease-zaken zijn een vervolg op de effectenlease-uitspraken van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJN: BH2815, BH2811, BH2822). Daarin had de Hoge Raad geoordeeld dat aanbieders van effectenleaseprodukten voorafgaand aan het sluiten van effectenleaseovereenkomsten een inkomens- en vermogenstoets hadden moeten aanleggen. Dit om te kunnen beoordelen of een overeenkomst een onaanvaardbaar zware financiële last op de belegger zou leggen.

Het Amsterdamse hof heeft in de zaken waar het nu over gaat een vuistregel geformuleerd voor die inkomens- en vermogenstoets. Verder heeft het hof geoordeeld dat voordelen uit eerdere effectenlease-overeenkomsten met dezelfde aanbieder mogen worden verrekend met de aan de belegger toe te wijzen schadevergoeding.

De beleggers zijn in cassatie gegaan. Zij maken bezwaar tegen de vuistregel en tegen de verrekening van voordeel. De cassatieadvocaat van de beleggers is mr. K.G.W. van Oven. De behandelend advocaten van Dexia zijn mrs. R.M. Hermans en J. de Bie Leuveling Tjeenk.

De conclusies van de plv. Procureur-Generaal
De plv. Procureur-Generaal adviseert de Hoge Raad om de beslissing van het hof over de vuistregel in stand te laten. Het oordeel over het verrekenen van het voordeel is echter niet juist volgens de plv. Procureur-Generaal. Daarom luidt het advies om de beslissing van het hof op dat punt te vernietigen.

Verdere gang van zaken
De zaak is verwezen naar de rol van 29 april 2011. Voorlopig is de uitspraak van de Hoge Raad bepaald op die datum.

Ten slotte
Een conclusie is een rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad. De plaatsvervangend Procureur-Generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad.

Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Het parket bij de Hoge Raad kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

Zie voor de volledige tekst van de conclusies de website rechtspraak.nl:
Zaaknummer: 10/01279 (LJN: BP4012)
Zaaknummer: 10/01282 (LJN: BP4003)

BH2815
BH2811
BH2822

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden