Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Doodgaan in cel niet onmenselijk, gratieverzoek levenslang gestrafte man met kanker kansloos

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Doodgaan in cel niet onmenselijk, gratieverzoek levenslang gestrafte man met kanker kansloos

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Doodgaan in cel niet onmenselijk, gratieverzoek levenslang gestrafte man met kanker kansloos
 
Doodgaan in cel niet onmenselijk, gratieverzoek levenslang gestrafte man met kanker kansloos
vrijdag, 11 februari 2011

Titel artikel aangepast 19.30 uur - Vordering uit onrechtmatige daad, ingesteld door eiser en zijn vrouw en dochter. Eiser, bijgestaan door advocaat mr. J. Serrarens te Maastricht, zit in detentie en vordert onmiddellijke invrijheidstelling op grond van zijn levensbedreigende ziekte, en procedeert in dit kort geding tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie).

Het achtergrondverhaal luidt in het kort als volgt. Bij uitspraak van 28 juli 1994 heeft het Landgericht te Frankfurt am Main, Duitsland, de man veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor - onder meer - een tweevoudige moord.

De Duitse gevangenisstraf is uiteindelijk omgezet in een Nederlandse zodat hij nu hier levenslang gevangen zit, dat wil zeggen: ten tijde van de hier besproken uitspraak in het ziekenhuis. Alle eerdere verzoeken om gratie zijn afgewezen.

Bij eiser is eind 2008 een ongeneeslijke vorm van longkanker ontdekt, hij heeft nog maximaal een jaar te leven. De voorzieningenrechter begrijpt dat eisers bedoelen dat er strijd is met artikel 3 EVRM omdat eiser vanwege zijn medische toestand onderworpen is aan een onmenselijke bestraffing.

Geoordeeld wordt dat eiser niet ontvankelijk is in zijn vordering ter zake van de strafonderbreking, en dat de procedure bij RSJ een met voldoende waarborgen omklede (strafrechtelijke) rechtsgang biedt. Vervolgens is geoordeeld dat gedaagde in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat aan het gratieverzoek geen schorsende werking wordt toegekend.

Gedaagde heeft terzake een ruime mate van beleidsvrijheid. Evenmin is sprake van strijd met artikel 3 en 8 EVRM. Eiser is deels niet ontvankelijk verklaard en voor het overige is de vordering afgewezen.

LJN: BP4032, Rechtbank 's-Gravenhage, 333269 / KG ZA 09-371 Vonnis in kort geding van 25 maart 2009, onlangs pas vrijgegeven.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden